O ToastMasters

Co to jest Toastmasters?

Toastmasters International to organizacja typu non-profit, której celem jest szerzenie umiejętności KOMUNIKACJI, PRZEMAWIANIA I PRZEWODZENIA.
Jak się zaczęło?
Organizacja założona została w 1924 roku w Santa Ana w Kalifornii przez Ralpha C. Smedleya, który dostrzegł potrzebę stworzenia przyjaznego miejsca służącego ćwiczeniu umiejętności publicznego przemawiania.

Skąd nazwa ,,Toastmasters” ?

Twórca pierwszego klubu chciał podkreślić niezobowiązującą i niemal towarzyską atmosferę spotkań, więc nadał organizacji niekonwencjonalną nazwę: „Toastmaster” to osoba, która podczas bankietów wznosi toasty oraz przedstawia mówców.

Zasięg Toastmasters!

Od czasu oficjalnego powołania organizacji ( 19 grudnia 1932 roku) przewinęły się przez nią ponad cztery miliony osób. Dziś Toastmasters International zrzesza ponad 330 000 członków w 15 400 klubach, rozlokowanych w 135 krajach.
Jest największą i najlepszą organizacją na świecie umożliwiającą doskonalenie umiejętności liderskich, komunikacyjnych oraz efektywnych przemówień!

Charakter spotkań!

Spotkania mają charakter warsztatów co zwiększa skuteczność rozwoju. Jak bardzo? Do takiego stopnia, że w życiu codziennym/pracy bez problemu a wręcz z wielką satysfakcją i chęcią głosisz przemówienia.

Jak to się odbywa?

Na każdym spotkaniu gromadzą się członkowie klubu oraz goście. Jedna osoba wciela się w rolę Toastmastera
i prowadzi spotkanie tak aby przebiegało zgodnie z agendą a zwłaszcza w sprzyjającej rozwojowi atmosferze.
Pozostali członkowie mogą wygłosić mowę przygotowaną bądź przyjąć rolę oceniających mowy, organizatora spontanicznych wypowiedzi czy też kontrolerów jakości wystąpień.