Prezes

Magdalena Majszczyk

Prezes pełni najważniejszą funkcję w klubie Toastmasters. Jest odpowiedzialny za stworzenie przyjaznego środowiska, w którym członkowie wypełniają cel rozwoju osobistego oraz uzyskują korzyści z klubowego programu edukacji. Utrzymuje relacje z Dystryktem, Toastmasters International oraz innym klubami. Po zakończeniu kadencji wspiera nowego prezesa w jego działaniach, służy wiedzą i doświadczeniem.

Wicepreses ds. edukacji

Agata Kozielewska

Sprawuje kontrolę nad wszystkimi sprawami związanymi z edukacją członków klubu, motywuje i doradza w sprawach związanych z rozwojem członków klubu. Planuje i nieustannie monitoruje sukcesy klubu w programie DCP – Distinguished Club Program czyli Program Wyróżniających się Klubów.
Zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności

Wiceprezes ds. członkowskich

Paulina Smoderek

Pełni ważną funkcję w każdym klubie Toastmasters. Odpowiada za nowych członków klubu oraz jest osobą kontaktową dla osób, które chcą dołączyć do klubu. Na spotkaniu odpowiada za to, aby nie zabrakło niczego gościom.

Wiceprezes ds. Public Relations

Piotr Piasecki

Czuwa nas właściwym wykorzystaniem marki Toastmasters. Buduje społeczność wokół klubu Asbiro Toastmasters. Dba o dobrą komunikację poprzez media społecznościowe. Zarządza działaniami promującymi klub na zewnątrz. Dobry PR-owiec to skarb, który sprawia, że na spotkaniach klubu nie ma pustych miejsc.

Sekretarz

Julia Majszczyk

Sekretarz to bardzo ważna rola administracyjna w klubie. Sekretarz odpowiada za prawidłową komunikacje i koordynację działań zarządu. Podczas spotkań zarządu odpowiada za prawidłowy jego przebieg. Sporządza notatki ze spotkań zarządu i przechowuje dokumenty klubowe. Dba o aktualizacje informacji na temat klubu w centrali organizacji. Przy pełnieniu tej roli można bardzo dobrze poznać zasady funkcjonowania organizacji Toastmasters.

Skarbnik

Tomasz Kuciński

Skarbnik dba o klubowe finanse. Najważniejszym zadaniem skarbnika jest zebranie składek 2 razy do roku od wszystkich członków oraz od każdego nowego członka klubu w momencie zapisu i opłacenie ich do centrali organizacji. Skarbnik opiekuje się kontem klubowym. Jak każdy dobry księgowy dokonuje wydatków dopiero po ustaleniu ich z członkami zarządu na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klubu.