Prezes

Anna Kmetyk

Prezes pełni najważniejszą funkcję w klubie Toastmasters. Jest odpowiedzialny za stworzenie przyjaznego środowiska, w którym członkowie wypełniają cel rozwoju osobistego oraz uzyskują korzyści z klubowego programu edukacji. Utrzymuje relacje z Dystryktem, Toastmasters International oraz innym klubami. Po zakończeniu kadencji wspiera nowego prezesa w jego działaniach, służy wiedzą i doświadczeniem.

Wicepreses ds. edukacji

Anna Filipek

Sprawuje kontrolę nad wszystkimi sprawami związanymi z edukacją członków klubu, motywuje i doradza w sprawach związanych z rozwojem członków klubu. Planuje i nieustannie monitoruje sukcesy klubu w programie DCP – Distinguished Club Program czyli Program Wyróżniających się Klubów.
Zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności

Dyrektor ds. administracyjnych

Julia Majszczyk

Pełni ważną funkcję pomocniczą w każdym klubie Toastmasters. Odpowiada za zorganizowanie miejsca, w którym klub może odbywać spotkania i zarządza mieniem klubowym. Na spotkaniu odpowiada za to, aby nie zabrakło niczego, co jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia spotkania, zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej.

Wiceprezes ds. Public Relations

Michał Pietrzak

Czuwa nas właściwym wykorzystaniem marki Toastmasters. Buduje społeczność wokół klubu Asbiro Toastmasters. Dba o dobrą komunikację poprzez media społecznościowe. Zarządza działaniami promującymi klub na zewnątrz. Dobry PR-owiec to skarb, który sprawia, że na spotkaniach klubu nie ma pustych miejsc.

Sekretarz

Paulina Smoderek

Sekretarz to bardzo ważna rola administracyjna w klubie. Sekretarz odpowiada za prawidłową komunikacje i koordynację działań zarządu. Podczas spotkań zarządu odpowiada za prawidłowy jego przebieg. Sporządza notatki ze spotkań zarządu i przechowuje dokumenty klubowe. Dba o aktualizacje informacji na temat klubu w centrali organizacji. Przy pełnieniu tej roli można bardzo dobrze poznać zasady funkcjonowania organizacji Toastmasters.

Skarbnik

Tomasz Kuciński

Skarbnik dba o klubowe finanse. Najważniejszym zadaniem skarbnika jest zebranie składek 2 razy do roku od wszystkich członków oraz od każdego nowego członka klubu w momencie zapisu i opłacenie ich do centrali organizacji. Skarbnik opiekuje się kontem klubowym. Jak każdy dobry księgowy dokonuje wydatków dopiero po ustaleniu ich z członkami zarządu na cele niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klubu.